12 بهمن 1401

مدیران واسکو

35A4263 1024x683 - مدیران واسکو
معاونت طرح‌های و توسعه

مهراب حکیم پور

35A4288 1024x683 - مدیران واسکو

حسین وفادار

35A4295 1024x683 - مدیران واسکو

مجتبی قلی‌زاده

35A4313 1024x683 - مدیران واسکو

رضا دشتی

35A4344 1024x683 - مدیران واسکو

حسن ایرجی

35A4335 1024x683 - مدیران واسکو

مهدی فضل‌اللهی

35A4326 1024x683 - مدیران واسکو

امید سوری

35A4411 1024x683 - مدیران واسکو

محیا محسنی

رسانه‌های اجتماعی

پیوندها

اطلاعات تماس

همه حقوق برای شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس محفوظ است.

تماس با ما

درباره ما