باتوجه به عملکرد ایستگاههای پمپاژ قطعه اول بصورت 5+1 و نقطه کار کرد آنها، توان مورد نیاز هر ایستگاه پمپاژ برابر با 21 مگاوات می باشد.

توان مورد نیاز ایستگاههای 2 الی 7 : 126 مگاوات

 

تامین توان های مذکور از طریق احداث خطوط انتقال نیروی400 و 132 کیلوولت و پست 400/132 کیلوولت رضوان، مشارکت در پست 400/132 کیلوولت حاجی آباد، پست های 132/11 کیلوولت ایستگاههای پمپاژ

توان مورد نیاز تاسیسات آب شیرین کن و ایستگاه اول: کل توان مورد نیاز 230 مگاوات که توان کل موافقت شده توسط برق منطقه ای : 180 مگاوات

مقدار دیماند قرارداد شده: 81 مگاوات

مقدار دیماند در حال قرارداد : 100 مگاوات

توسعه آتی: 50 مگاوات

تامین توان های مذکور از طریق احداث خطوط انتقال نیروی 230 و 63 کیلوولت و پست های 230/63 کیلوولت GIS و پست 63/33/11 کیلوولت GIS  می باشد.

 

اجرا در قالب 3 قرارداد مجزا و یک مشارکت در احداث:

1- احداث پست 400/132 کیلوولت رضوان

2- مشارکت در احداث پست 400/132 کیلوولت حاجی آباد (صرفا پرداخت هزینه ها)

3- احداث پست های 132/11 کیلوولت ایستگاههای پمپاژ 2 الی 7

 

4- احداث خطوط انتقال نیرو 400 و 132 کیلوولت  بطول تقریبی 150 کیلومتر

توپولوژی اتصال ایستگاههای 2 و 3و 4 به پست رضوان

توپولوژی اتصال ایستگاههای 5 و 6و 7 به پست حاجی آباد:


برخی اقدامات انجام شده در رضوان:

ردیف

تجهیز

سازنده

توضیحات

1

کلید قدرت 400

پارس سوئیچ

ساخته شده- تست شده-آماده حمل

2

کلید قدرت 132

پارس سوئیچ

در حال ساخت

3

سکسیونر

پارس سوئیچ

 

ساخته شده- تست شده- حمل شده

 

4

ترانسهای جریان و ولتاژ

نیروترانس

ساخته شده- تست شده- حمل شده

5

سازه های فلزی

پارس دکل گستر

ساخته شده- تست شده- حمل شده

6

 ترانسهای قدرت و کمکی

ایران ترانسفو

در حال ساخت

7

برقگیر

برقگیر پارس

در حال ساخت

8

هادی های رشته ای

آلومتک

ساخته شده- تست شده- حمل شده

9

سیستم زمین

مسبار

ساخته شده- تست شده

10

تابلوهای کنترل و حفاظت و مانیتورینگ

پارس صنعت پرند

در حال ساخت

برخی اقدامات انجام شده در پستهای 132/11 کیلوولت ایستگاههای پمپاژ 2 الی 7:

ردیف

تجهیز

سازنده

توضیحات

1

کلید و سکسیونر 132

پارس سوئیچ

ساخته شده-تست شده- حمل شده

2

ترانسهای جریان و ولتاژ

نیروترانس

ساخته شده-تست شده

3

برقگیر

Tridelta

ساخته شده-تست شده- حمل شده

4

ترانس قدرت و کمکی

ایران ترانسفو

ساخته شده- تست شده- آماده حمل

5

تابلوهای MV

ایستا نو آوران نیرو

در حال ساخت

6

باس ورک و سیم هوایی

آلومتک

ساخته شده-تست شده- حمل شده

7

تابلوهای کنترل و فشار ضعیف

ایستانوآوران نیرو

در حال ساخت

8

کلمپ و یراق آلات

یراق آوران پویا

ساخته شده-تست شده- حمل شده

9

سازه تجهیزات و گنتری

پرشین سازه

ساخته شده- تست شده- حمل شده