شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس


در یک نگاه

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس با سرمایه گذاری و سهامداری شرکت های زیر:

-         شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

-         شرکت صنایع ملی مس ایران

-         شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

جهت تامین صنعتی و شرب استان های هرمزگان ، کرمان و یزد تاسیس گردید.

********

مسیر خط انتقال در سه قطعه تعریف شده است:

-         قطعه اول : از کیلومتر 37 غرب بندرعباس از محل آب شیرین کن تا گل گهر کرمان به طول 303 کیلومتر

-         قطعه دوم: از گل گهر تا مس سرچشمه کرمان به طول 150 کیلومتر

-         قطعه سوم : از مس سرچشمه تا چادرملو  و اردکان یزد به طول 510 کیلومتر

اقدامات انجام شده تاکنون:

در حوزه شیرین سازی :

-         تاسیس شرکت مهندسی توسعه آب آسیا با ماموریت آبگیری از خلیج فارس و شیرین سازی آب جهت انتقال ، که هم اکنون با برنامه ریزی های انجام شده فعالیت های اجرایی در بخش سیویل و آبگیر شروع گردیده و بخشهای دریایی در حال انتخاب پیمانکار بوده و قسمت شیرین سازی بصورت BOO به اشخاص حقیقی واگذار گردیده است بطوریکه 2 گروه با ظرفیتهای ماژول 200 هزار متر مکعب در روز در مناقصه برنده و مشغول عملیات اجرایی میباشند و تامین برق نیز بصورت BOO جهت احداث نیروگاه در سایت شیرین سازی پیگیری میگردد.

 

در حوزه خط انتقال:

-         پس از اخذ مجوزهای دستگاههای ذیربط ، نسبت به مسیر گشایی از بندرعباس تا گل گهر و مس سرچشمه را به عرض 30 و به طول 452 کیلومتر اقدام گردیده است. و ساخت لوله های مصرفی قطعه اول ، فولادی بوده و به قطر 1.6 متر که عمدتا در کارخانجات داخلی در حال تولید و روکش زنی و در حال انتقال به قعطه اول و در مرحله کانال کشی و جوشکاری لوله ها و نصب آن در مسیر میباشد.

-         طراحی مهندسی ، قطعه دوم انجام و در مرحله انتخاب پیمانکار بصورت PCF میباشد.

-         پیمانکار جاده (ROW) قطعه سوم انتخاب و شروع عملیات اجرایی مسیر و برنامه ریزی برای انتخاب پیمانکار اصلی خط انتقال بصورت EPCF میباشد.

********

این شرکت برای امور مهندسی کیفیت و پشتیبانی های لازم ، شرکت مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس را تاسیس نموده و نظارت ها و بازرسی ها را انجام میدهد.