مشارکت شرکت لوله پوشش سلفچگان
مشارکت شرکت لوله پوشش سلفچگان
جهت تسریع در اجرای پروژه در قطعه دوم خط انتقال
 ١٨:٢٠ - يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ورق های مورد نیاز قطعه دوم
تامین ورق فلزی مورد نیاز قطعه دوم
تامین ورق مورد نیاز قطعه دوم
 ١١:٢٠ - يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3