شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس با سرمایه گذاری و سهامداری شرکتهای زیرین :

-         شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

-         شرکت صنایع ملی مس ایران

-         شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

جهت تامین آب صنعتی و شرب استان های هرمزگان،کرمان و یزد  تاسیس گردید.

ادامه ...

 

سهامداران